Main menu

DOTACJE UNIJNE

Nasza firma zrealizowała projekt pt.

„Rozwój PW Zbigniew Jachna poprzez zakup nowych urządzeń, modernizacji budynku dla zwiększenia jakości produkcji oraz konkurencyjności”

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: 20.05.2011 – 01.01.2014

Osiągnięte cele projektu i płynące z tego tytułu korzyści:
- wzmocnienie naszej pozycji na rynku i zwiększenie konkurencyjności (poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów i nowych usług oraz usprawnienie procesu produkcyjnego)
- zwiększenie innowacyjności naszej firmy (dzięki nowoczesnym maszynom i instalacjom)
- zwiększenie zatrudnienia w firmie
- polepszenie wpływu realizowanej produkcji na środowisko (zmniejszenie hałasu oraz ilości pyłów i odpadów, obniżenie zużycia energii, optymalizacja wykorzystania surowców)
- bardziej wydajny proces produkcji

Nowe produkty i usługi wprowadzone do naszej oferty dzięki projektowi:
- obróbka elementów o grubości 200 mm
- obróbka elementów o szerokości 160 mm
- produkcja grubych elementów do łączenia ze szkłem
- produkcja misek

„Fundusze Europejskie dla Małopolski”

JACHNA UNIA STOPKA